Disclaimer en kredieten Photo

1.Presentatie van de site.

Op grond van artikel 6 van wet nr 2004-575 van 21 juni 2004 over het vertrouwen in de digitale economie, is het duidelijk voor de gebruikers van de site www.campingsdordogneperigord.com identiteit van de verschillende stakeholders in het kader van de uitvoering en monitoring:

Eigenaar: Departementale vakbond van Air Vol Gastvrijheid van de Dordogne
Plaats Mark Busson - 24200 Sarlat - mei 53 31 28 01 - Siret 388 554 164 00037

Verantwoordelijk publicatie: Campings Dordogne - sdhpa@orange.fr - Regisseur Jérôme Neveu

De officiële publicatie is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Webmaster: Campings Dordogne - sdhpa@orange.fr

Host: Netopen

2. Termen van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van deze site betekent acceptatie www.campingsdordogneperigord.com vol van de algemene voorwaarden hieronder beschreven gebruik. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd op elk moment, zijn de gebruikers van de site www.campingsdordogneperigord.com uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Beschikbaarheid van de zoekmachine resultaten zijn de verantwoordelijkheid van geïntegreerde operaties systeem, zowel in termen van beschikbaarheid of beschrijvende informatie zoals prijzen, aangeboden diensten, en foto's. In geen geval SDHPA niet aansprakelijk voor informatie fourniées in dit deel van de site kan worden gehouden.

Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. Onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden beslist door www.campingsdordogneperigord.com, die vervolgens zal trachten gebruikers te communiceren vóór de datum en het tijdstip van de interventie.

Www.campingsdordogneperigord.com De site wordt regelmatig bijgewerkt door Camping Dordogne. Evenzo kunnen juridische mededelingen worden op elk moment gewijzigd: ze nog steeds vereisen dat de gebruiker die is uitgenodigd om te verwijzen naar het zo vaak mogelijk om kennis te maken.

3. Omschrijving van de geleverde diensten.

Www.campingsdordogneperigord.com De site is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

Campings Dordogne streeft ernaar om de site www.campingsdordogneperigord.com bieden zo nauwkeurig mogelijk informatie. Echter, het kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en onvolkomenheden in de update gehouden, of de feiten of door derden partners die deze informatie verstrekken.

Alle vermeld op de website zijn www.campingsdordogneperigord.com ter informatie verstrekt en zijn onderhevig aan verandering. Bovendien is de informatie op de site www.campingsdordogneperigord.com zijn niet uitputtend. Ze zijn onderhevig aan veranderingen die zijn doorgevoerd gegeven omdat ze online zijn.

4. Limitations contractuelles sur les données techniques.

De website is niet aansprakelijk voor schade die verband houden met het gebruik van de site. Daarnaast is de gebruiker van de site instemt met toegang tot de site met behulp van de nieuwste apparatuur, virus bevatten en met een recente browser up-to-date

5. Intellectuele eigendomsrechten en namaak.

Campings Dordogne is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of heeft rechten op alle beschikbare items op de site, waaronder begrepen teksten, foto's, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden en software te gebruiken.

Elke reproductie, aanpassing, publicatie of aanpassing van alle of een deel van de site elementen, ongeacht de wijze of het proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: Camping Dordogne.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van haar materiaal zal worden beschouwd als een inbreuk vormen en vervolgd overeenkomstig de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

Campings Dordogne niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade aan de gebruiker apparatuur worden gesteld, bij het openen van de site Camping Dordogne, en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet aan de specificaties van punt 4 of de verschijning van een bug of incompatibiliteit.

Campings Dordogne zal ook aansprakelijk voor gevolgschade (waaronder bijvoorbeeld een verlies van markt of verlies van opportuniteit) die voortvloeien uit het gebruik van de site www.campingsdordogneperigord.com.

Interactieve ruimtes (gelegenheid om vragen in de ruimte contact vragen) zijn beschikbaar voor gebruikers. Campings Dordogne behoudt zich het recht te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving, enige inhoud geplaatst in deze ruimte dat de wet in Frankrijk van toepassing is, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming zou schenden. Indien nodig, Camping Dordogne behoudt zich tevens de mogelijkheid om de civiele en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker uitdaging, vooral in gevallen van na racistisch, beledigend, lasterlijk, of pornografische, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, ...).

7. Het beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk is inclusief persoonlijke gegevens beschermd door de wet n ° 78-87 van 6 januari 1978, Wet nr 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn oktober 24, 1995.

Ter gelegenheid van het gebruik van de site www.campingsdordogneperigord.com, kunnen worden verzameld: URL-koppelingen via welke de gebruiker van de site www.campingsdordogneperigord.com, de access provider van toegang gebruiker, het Internet Protocol (IP) adres van de gebruiker.

In elk geval verzamelt campings Dordogne persoonlijke informatie over de gebruiker en de noodzaak van sommige die de diensten www.campingsdordogneperigord.com plaats. De gebruiker bepaalt dat informatie met volledige kennis van de feiten, in het bijzonder bij het uitvoeren van zich vast te leggen. Er wordt dan gezegd dat de gebruiker van de site www.campingsdordogneperigord.com de verplichting of niet deze informatie te verstrekken.

In overeenstemming met de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, elke gebruiker een recht van toegang, rectificatie en verzet om persoonlijke gegevens heeft over hem, door het maken van zijn geschreven en ondertekend verzoek, samen met een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van het werkstuk houder, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen persoonlijke gegevens van de gebruiker van de site www.campingsdordogneperigord.com wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, geruild, overgedragen of verkocht aan steun aan anderen. Alleen de aanname van de verlossing Campings in de Dordogne en haar rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper die op hun beurt krijgen de dezelfde verplichting zou om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker toestaan www.campingsdordogneperigord.com website.

De site is niet aangegeven bij de CNIL omdat het geen persoonlijke informatie te verzamelen. (Nnumero CNIL).

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

Www.campingsdordogneperigord.com De site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Campings Dordogne. Echter, Campings Dordogne heeft geen mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren, en dus niet aansprakelijk dus.

De site navigatie www.campingsdordogneperigord.com de installatie van de cookie (s) op de computer van de gebruiker kan veroorzaken. Een cookie is een klein bestand, die niet de identificatie van de gebruiker niet toe te staan, maar die informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De verkregen gegevens zijn bedoeld om de volgende bladeren van de website te vergemakkelijken en ook in staat stellen verschillende maatregelen van deelname.

De installatie weigeren een cookie kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. Echter, kunnen gebruikers hun computers als volgt cookie-installatie te weigeren configureren:

In Internet Explorer: Tool / tabblad Internet-opties. Klik op Privacy en selecteer Alle cookies blokkeren. Bevestigen OK.

Netscape: Editie / tabblad Voorkeuren. Klik op Geavanceerd en selecteer Disable cookies. Bevestigen OK.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.campingsdordogneperigord.com is onderworpen aan het Franse recht. Het is gemaakt exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. Betreft de belangrijkste wetten.

Wet nr 78-87 van 6 januari 1978, met inbegrip van zoals gewijzigd bij wet nr 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden.

Wet nr 2004-575 van 21 juni 2004 over het vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker Internet zet Verbinden behulp van Eerder genoemde website.

Persoonlijke informatie: "informatie dat dan also Elke vorm Maakt directe indirecte, van identificatie van personen Waarop ZIJ van application" (4 van artikel nr 78-17 Wet van 6 januari 1978).

12. credits

Thomas Lambelin, Jack Phot, Comité du Tourisme de Dordogne, SDHPA Dordogne

Lees meer Sluiten
0 beschikbare campings
Bekijk de 0 campings op de kaart Bekijk de kaart
;

Alle campings

Wij controleren de beschikbaarheid. Een ogenblik geduld alstublieft